AnasayfaHizmet Sözleşmesi
 • 1.Taraflar
 1. İşbu sözleşme, İnternet Timi – Profesyonel Çözümler (Bundan sonra İnternet Timi olarak anılacaktır) ile, İnternet Timi’ın internet üzerindeki internettimi.com.tr web sitelerinde (Bundan sonra Web Sitesi olarak anılacaktır) tanımlı Ürün/Hizmetlerinden satın almak ve kullanmak isteyen kişi veya kurum (bundan sonra MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasındaki hizmet satış ve kullanım koşullarını düzenler.
 • 2.Tanımlar
 1. Materyaller: MÜŞTERİ’nin elektronik ortamda bulundurmak için sağladığı ve/veya üretilmiş olarak hazır bulunan tüm veri tabanı kayıtları, türlü döküman, yazılım, program, script, grafik, tasarım ve resim dosyalarıdır.
 2. Erişim Şifreleri: MÜŞTERİ’nin İnternet Timi tarafından kendine tahsis edilecek olan Müşteri Kontrol Paneli/Yönetim Paneli vb gibi arayüzlere/sistemlere erişilebilmesi için verilen şifrelerdir.
 3. E-Posta: Kullanıcıların İnternet üzerinden birbiri ile elektronik ortamda iletişimini sağlayan mesajlardır.
 4. Cihazlar: Mülkiyeti İnternet Timi’a yada MÜŞTERİ’ye ait olan, her türlü bilgisayar, donanım, sunucu, router vb. gibi verilerin saklanması/iletilmesinde kullanılan aktif/pasif ağ ve iletişim ekipmanlarıdır.
 • 3.Sözleşmenin Konusu ve Amacı
 1. İşbu sözleşmenin konusu; eklerde belirtilen ürün/hizmetlerin yada İnternet Timi’ın Web Sitesi üzerinden satışa sunduğu ürün/hizmetlerden MÜŞTERİ’nin talep etmiş olduğu, fiyat ve nitelikleri belirtilen ürün/hizmetlerin satışı ve kullanımına ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.
 2. İşbu sözleşmeyi kabul etmekle MÜŞTERİ, sözleşme konusu ürün/hizmetleri onayladığı takdirde belirtilen bedeli, varsa kurulum ücretlerini ve vergi gibi ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
 3. İşbu sözleşmeyi kabul etmeniz, beraberinde İnternet Timi Web Sitesi’nde yer alan Genel Kullanım Koşulları, Gizlilik/Güvenlik Politikası, Hizmet Sözleşmesi ve varsa aldığınız ürün/hizmetlere özel sözleşmeleri, Mesafeli Satışlara Dair Yönetmelik ve ilgili Tüketici Mevzuatı kapsamında okuduğunuz, anladığınız, mutabık olduğunuz ve tarafınıza 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun – Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında ön bilgilendirme yapıldığı ve sözleşme hükümlerinin tarafınız için bağlayıcı olduğunu kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.
 • 4.Sözleşme’nin Yürürlük Tarihi, Süresi ve Sona Ermesi
 1. İşbu sözleşme; İnternet Timi’ın web sitesi üzerinden online olarak sipariş imkanı olan ürün/hizmetleri için, MÜŞTERİ’nin satın alma talebine (sipariş) müteakip, talep edilen ürün/hizmetin sunumu (aktivasyon) tarihi itibarıyla başlar. Aktivasyon tarihi için İnternet Timi’ın kayıtları esas alınacaktır.
 2. MÜŞTERİ’nin online sipariş imkanlarını kullanmadığı yada İnternet Timi ile doğrudan görüşerek talep ettiği ürün/hizmet siparişlerinde İşbu sözleşme imzalandığı tarihte, nüshalarının E-Posta ile veya doğrudan İnternet Timi’a iletilmesiyle yürürlüğe girer.
 3. Sözleşme süresi aksi işbu sözleşmede belirtilmedikçe, MÜŞTERİ’nin sipariş sırasında seçmiş olduğu ürün/hizmetin kullanım süresi kadardır.
 4. Taraflar işbu sözleşmenin sona ermesinden 30 iş günü öncesine kadar işbu sözleşmenin süre sonunda sona ereceğini ihtar etmemişler ise İnternet Timi’ın o tarihte ilan etmiş olduğu yeni fiyatlar üzerinden aynı şart ve hükümler ile işbu sözleşme süresi kadar uzatılabilir.
 5. İşbu sözleşme, verilen hizmetin sona ermesi veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinde kendiliğinden hiçbir ihtar veya merasime gerek kalmaksızın hükümsüz kalacaktır.
 6. İşbu sözleşmenin, İnternet Timi’dan kaynaklanan haklı bir sebeple MÜŞTERİ tarafından yazılı bildirim ile feshi hariç, süresinden önce feshi halinde, İnternet Timi tarafından MÜŞTERİ’ye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.
 • 5.Bildirimler
 1. İnternet Timi, MÜŞTERİ’ye yapacağı, hizmet yenileme dahil, her türlü bildirim için MÜŞTERİ’nin bildirdiği E-Posta adresini kullanacaktır. Bu adresin geçerli bir adres olması, alınan hizmetlerle ilgili yetkili bir kişiye ait olması ve güncel tutulması konusundaki sorumluluk MÜŞTERİ’ye aittir. MÜŞTERİ’nin hizmet yenileme dönemlerini bildiği kabulü ile; İnternet Timi’ın kendisine yapmış olduğu yenileme işlemleri ile ilgili E-Posta bildirimlerinde, her ne koşulda olursa olsun oluşabilecek problemler veya gecikmeler nedeniyle hizmetlerinde yaşanabilecek aksaklıklardan İnternet Timi’ı sorumlu tutmayacağını kabul eder.
 2. MÜŞTERİ, kayıt sırasında veya hizmeti kullanmaya başladıktan sonra İnternet Timi’a bildireceği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu, İnternet Timi’a bildirdiği bilgilerin yanlış, eksik veya güncel olmamasından kaynaklanabilecek aksaklık ve zararlardan dolayı İnternet Timi’dan hiçbir hak ve zarar tazmini talebinde bulunmayacağını, bildirdiği kimlik ve iletişim bilgilerinin, E-Posta adresinin geçerli, doğru ve tam olduğunu, İnternet Timi tarafından da bu şekilde kabul edileceğini, MÜŞTERİ tarafından aksi yazılı olarak bildirilmedikçe İnternet Timi tarafından MÜŞTERİ’ye yapılacak tüm bildirim ve faturalama işlemlerinin bu bilgiler dahilinde yapılacağını, kendisi tarafından iletilen bilgilerin işbu sözleşme konusu hizmet ile ilgili olarak MÜŞTERİ tarafında yetkili bir kişinin takibinde olduğunu, değişiklik olması halinde İnternet Timi’a bilgi vereceğini kabul beyan ve taahhüt eder. Bu bilgilerin doğru, tam ve güncel olmamasından kaynaklanabilecek her türlü sorumluluk MÜŞTERİ’ye aittir.
 3. MÜŞTERİ, İnternet Timi’a bildirmiş olduğu E-Posta adresine İnternet Timi’ın kampanya, ürün/hizmetlerine ilişkin bilgilendirme postası gönderilmesini ve isminin İnternet Timi tarafından web sayfasında ya da başka kanallarla referans olarak gösterilmesini kabul eder.
 • 6.Ücret, Faturalama ve Ödeme
 1. MÜŞTERİ’nin almış olduğu hizmetler için ödenecek ücret, online olarak sipariş imkânı olan ürün/hizmetler için sipariş işlemi sırasında belirtilen miktar kadar olup, online sipariş dışında verilen ürün/hizmet siparişlerinde İnternet Timi tarafından bildirilen miktar kadardır. Belirtilen ücretlere KDV ve varsa yasal olarak alınması gerekli diğer vergiler sonradan dahil ederek hesaplanır ve MÜŞTERİ’ye bildirildikten sonra onay vermesi halinde tahsilat gerçekleşir.
 2. Alınan ürün/hizmetlere ilişkin ücretler, ödeme periyodu ve şekli, sipariş işlemi sırasında ve/veya işbu sözleşmede belirtilecektir. MÜŞTERİ, satın aldığı ürün/hizmetler karşılığında, İnternet Timi’dan hizmeti talep ettiği anda ödeme yapmayı kabul etmektedir. Ödeme, MÜŞTERİ tarafından, İnternet Timi’ın web sitesi’nde MÜŞTERİ’ye sunmuş olduğu ödeme yollarından biri ile yapılır.
 3. Yabancı para biriminden belirlenen ücretler ödeme tarihindeki İnternet Timi tarafından belirlenen döviz kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek ödenir.
 4. MÜŞTERİ belirlenen ücreti Proforma Fatura tarihinden itibaren 5. iş günü sonuna kadar, kredi kartı ile, belirtilen banka hesap numaralarına havale / EFT ile İnternet Timi’a ödemekle yükümlüdür. Faturalandırma tahsilatın ardından yapılmaktadır. Ödemenin zamanında yapılmaması durumunda İnternet Timi alınan ürün/hizmeti herhangi bir bildirim olmaksızın derhal iptal edebilecek ve/veya durdurabilecek ve/veya sınırlandırabilecektir. Bu süre içerisinde müşteriyi haberdar etmek amacı ile MÜŞTERİ’nin E-Posta adresine uyarı mesajı yollayabilir, web sitesindeki halihazırdaki sayfayı kaldırıp uyarı mesajı yayınlayabilir. Geç ödemeden kaynaklı kur farkı faturası düzenleyebilir ve vade tarihinden fiili ödeme tarihine kadar aylık %2 oranında gecikme faizi işletebilir. MÜŞTERİ bu hususu kabul eder.
 5. MÜŞTERİ tarafından satın alınan ürün/hizmetlere ilişkin olarak İnternet Timi tarafından ödemeye müteakip düzenlenen fatura(lar) MÜŞTERİ’nin belirtmiş olduğu fatura adresine posta, kurye, kargo, vb. gibi tarafların mutabık kalacağı bir yol ile gönderilir. Gönderilen faturanın MÜŞTERİ’ye ulaşmadığı hallerde MÜŞTERİ bu durumu fatura tarihinden sonraki 10 gün içinde İnternet Timi’a bildirmekle yükümlüdür, aksi takdirde kendisine ulaşmayan ya da sonradan ulaşan faturalar konusunda bir itirazda bulunmayacağını taahhüt eder.
 6. Bir ürün/hizmet satın alındığında, herhangi bir sebeple İnternet Timi sağladığı ürün/hizmetlerin bedelini MÜŞTERİ’den tam olarak tahsil edemezse veya önceden tahsil ettiği herhangi bir ücret için kendisine yapılan ödeme ile ilgili herhangi bir sıkıntı ile karşı karşıya kalırsa (örneğin çalıntı kredi kartı ile yapılan ödemeler), İnternet Timi ücreti tahsil bakımından tüm idari, usuli, yargısal ve cezai çarelere başvurabilecektir, MÜŞTERİ bunu bildiğini kabul ve beyan eder.
 7. İşbu sözleşmenin başlangıcı yada yenilenmesi aşamasında MÜŞTERİ’nin ödemesini hiç yada vadesinde yapmaması yada yapılan ödemede sorun yaşanması/çalıntı kredi kartı ile ödeme yapılmış olması v.b. durumlarda İnternet Timi, diğer hukuki hakları saklı olmak kaydıyla, alınan ürün/hizmeti herhangi bir bildirim olmaksızın derhal iptal edilebilecek ve/veya durdurabilecek ve/veya sınırlandırabilecektir. MÜŞTERİ bu hususu kabul eder.
 8. İnternet Timi, düzenli hizmetlerinin kapsamı dışındaki sair görevler bakımından ve ek hizmet veyahut ürün talepleri bakımından her zaman makul bir hizmet ücreti tahsil etme hakkını saklı tutar. Bunlar, burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, E-Posta iletişimi ile halledilemeyen ve kişisel hizmet gerektiren müşteri hizmetleri sorunları ve özel hizmet gerektiren anlaşmazlıklar vb. hizmetlerdir. Bu tahsilatlar, MÜŞTERİ’nin İnternet Timi’da kayıtlı olan Ödeme Yöntemine mümkün olduğunca uygun biçimde fatura edilecektir.
 9. İnternet Timi; önceden haber vermeksizin fiyatlar ve tarifeler üzerinde ileriye dönük olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 10. MÜŞTERİ, hizmet alımı sırasında kredi kartı ile ödeme yapması ve otomatik ödeme talimatı vermesi halinde, bildirdiği kredi kartından, hizmet yenileme döneminde hizmet bedelinin otomatik olarak çekileceğini ve para iadesinin yapılmayacağını, kredi kartından tahsilat yapılamamasından dolayı yaşanacak problemlerden ve/veya gecikmelerden İnternet Timi’ın sorumlu tutulamayacağını kabul eder. MÜŞTERİ’nin zamanında ödeme yapmaması durumunda hizmetlerinin yenilemelerinin yapılmayacağını, sağlanan tüm hizmetlerde yaşanabilecek kesintilerden/gecikmelerden, İnternet Timi’ın sorumlu olmadığını ve İnternet Timi’dan hiçbir zarar tazmini talebinde bulunmayacağını kabul eder.
 11. İnternet Timi; MÜŞTERİ’nin işbu sözleşmeyi kabul etmesi ve siparişi onaylaması ile birlikte, satın alınan hizmet bedellerini MÜŞTERİ’nin sipariş sırasında bildirmiş olduğu kredi kartı hesabından tahsil etme hakkına sahip olacaktır.
 • 7.Sorumluluklar
 1. MÜŞTERİ, aldığı hizmet dahilinde İnternet Timi tarafından yayınlanan/iletilen ihtar, bildirim ve uyarılara uyacağını, beyan, kabul ve taahhüt eder.
 2. İnternet Timi, ürün/hizmetlerin kullanıma ilişkin gerekli bilgileri ve ERİŞİM ŞİFRELERİ’ni, MÜŞTERİ’nin bildirdiği E-Posta adresine gönderebilir. İletilen bu bilgiler ile verilen ERİŞİM ŞİFRE’lerinin gizliliği MÜŞTERİ’nin sorumluluğunda olup bu konulardan doğabilecek zarar ve ziyandan MÜŞTERİ sorumlu olacaktır. MÜŞTERİ, ERİŞİM ŞİFRELERİ’nin başka biri tarafından ele geçirilmesini engellemek için azami güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür.
 3. MÜŞTERİ, İnternet Timi’a bildirdiği E-Posta adresinin güvenliğinden sorumludur. MÜŞTERİ’nin E-Posta adresinin başka biri tarafından ele geçirilmesi durumunda, E-Posta aracılığı ile İnternet Timi’a işlem yaptırılabilir. İnternet Timi’dan alınan her türlü ürün/hizmete ait ERİŞİM ŞİFRELERİ ve bilgiler istenebilir, MÜŞTERİ’nin kendi E-Posta adresinin güvenliği kendi sorumluluğunda olduğu için böyle bir durumda oluşabilecek zararlardan İnternet Timi hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.
 4. İnternet Timi tarafından, MÜŞTERİ’ye verilecek hizmetler, MÜŞTERİ’nin seçtiği pakete göre fiziksel sınırlamalara tabidir.
 5. MÜŞTERİ, kendisine ücretsiz ve/veya sınırsız olarak verilen hizmetleri, ücretli ya da ücretsiz ve/veya sınırlı ya da sınırsız olarak üçüncü kişilere dağıtamaz, satamaz.
 6. MÜŞTERİ, işbu sözleşme kapsamındaki kullanım hakkını kiralayamaz, satamaz, devredemez ve/veya başkalarına kullandıramaz, aksi takdirde işbu sözleşmenin haklı nedenle feshedilebileceğini, bu sebeple oluşabilecek her türlü zararı tazmin etmeyi ve herhangi bir yasal ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın asgari işbu sözleşme bedeli kadar cezai şart ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
 7. MÜŞTERİ aldığı hizmetler ile ilgili olarak T.C. yasalarına bağlı olacağını taahhüt etmektedir. MÜŞTERİ, aldığı hizmetler aracılığıyla yürürlükteki yasa ve düzenlemelere aykırı davrandığı hallerde, bu durumdan münhasıran sorumlu olacağını, aykırılık nedeniyle İnternet Timi’ın ve 3.şahısların uğrayacağı zararları karşılayacağını ve her türlü talepten İnternet Timi’ın sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 8. İnternet Timi, MÜŞTERİ’ ye olabilecek makul her türlü kaynağı kullanarak, azami devamlılıkta ve işlerlikte bir hizmet sağlanması için gerekli çabayı sarf edecektir. Bununla beraber, hizmetlerin MÜŞTERİ’ nin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacağını, kesintisizliğini, sürekliliğini, hatasızlığını ve güvenlik seviyesini garanti etmez. MÜŞTERİ’ nin işbu sözleşme kapsamındaki herhangi bir hizmetin kullanımından ve/veya kullanılamamasından dolayı oluşabilecek doğrudan ve/veya dolaylı zararlarında İnternet Timi’ın sorumluluğu, en fazla sağlanan hizmetin oluşan aksaklık süresindeki bedeli kadar olabilir.
 9. MÜŞTERİ’ nin Internet üzerinde gecikmelerden doğabilecek bilgi kayıplarından, üçüncü şahısların eylemlerinden dolayı uğrayacağı zararlardan, MÜŞTERİ’den kaynaklanan hatalı iletimlerden ve/veya İnternet Timi’ın kontrolü dışındaki arızalardan dolayı İnternet Timi sorumlu tutulamaz.
 10. İnternet Timi, Internet üzerinde yayınlanan bilgilerin doğruluğu, güncelliği veya geçerliliğini taahhüt etmediği gibi, MÜŞTERİ’ nin bu nedenle ve/veya internet üzerinde kaybolan, değişen veya eksik iletilen bilgilerinden dolayı uğrayacağı zararlar nedeniyle kendisinden kaynaklansın ve/veya başka herhangi bir nedenle olsun, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İnternet Timi MÜŞTERİ’nin Materyallerini korumak için elinden geleni yapar, Buna rağmen Materyallerdeki oluşabilecek hata ve kayıplardan sorumlu değildir. Materyalleri yedeklemek MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır. MÜŞTERİ kendi Materyallerinin yedeklerini elinde bulundurmakla yükümlüdür.
 11. Kullanılan hizmet kapsamında tüm verilerinin yedeklenmesi ve yedeklerin geri yüklenmesi işlemleri bütünüyle MÜŞTERİ’nin sorumluğundadır.
 • 8.İçerik, Materyaller ve Telif Hakları
 1. MÜŞTERİ, telif hakları ile ilgili yasalara uymakla yükümlüdür. İnternet Timi tarafından sunulan ürün/hizmetlerin bulunduğu Cihazlara, sadece telif hakkı kendisine ait olan Materyalleri kurabilir, yayınlayabilir ve/veya bulundurabilir.
 2. Telif hakkı başkasına ait yazılım, program, script, işletim sistemi, yazı, metin, resim, döküman ve benzerlerinin izinsiz olarak Cihazlara kurulması, kopyalanması, bulundurulması ve MÜŞTERİ sayfalarında yayınlanması, telif hakları ve ilgili yasalara aykırıdır. Bu fiillerden dolayı çıkacak anlaşmazlıklarda, İnternet Timi taraf olarak gösterilemez, maddi veya manevi olarak sorumlu tutulamaz. Bu gibi durumlarda, telif hakları ihlal edilen kişi/kurumlara taraf MÜŞTERİ’ dir. Doğrudan veya dolaylı doğacak olan bütün maddi ve/veya manevi zararları karşılamayı MÜŞTERİ kabul eder. Bu gibi durumlarda İnternet Timi anlaşmayı feshetme hakkını saklı tutar.
 3. MÜŞTERİ, aldığı hizmetle ilgili yazılımların kurulumu, lisansları, ayarlanması ve yazılım ile ilgili işler ve çıkacak bütün sorunlardan sorumludur. MÜŞTERİ’nin yaptıkları ve sunduğu bilgilerden İnternet Timi sorumlu olmayıp, MÜŞTERİ dilerse kullandığı yazılımlara ait lisansları İnternet Timi üzerinden kiralama talebinde bulunabilir. MÜŞTERİ, İnternet Timi tarafından talep edilmesi halinde, kullandığı lisansa ilişkin izin, kullanım ve sözleşme bilgilerini İnternet Timi’a iletmekle yükümlüdür.
 4. MÜŞTERİ tarafından sağlanan Materyalleri bulundurmak, yayınlamak, veritabanı desteği sağlamak vb. işlemler için İnternet Timi kendi yazmış olduğu ve/veya üçüncü kişi/kurumlardan satın aldığı yada kiraladığı yazılım, script ve benzeri programları MÜŞTERİ’ nin kullanımına sunabilir. Bu programların telif hakları İnternet Timi’a ve/veya yazılımın sağlandığı üçüncü kişi/kurumlara aittir. MÜŞTERİ bu program ve scriptleri yalnızca İnternet Timi tarafından izin verilen Cihazlar üzerinde ve İnternet Timi’ın izin verdiği sınırlamalar dahilinde kullanabilir. MÜŞTERİ bu program ve scriptleri her ne şartla olursa olsun başka Cihazlara kopyalayamaz ve/veya kullanamaz. MÜŞTERİ yalnızca kendi tarafından sağlanan ve telif hakları kendisine ait olan Materyaller üzerinde hak sahibidir. Aksi hallerde MÜŞTERİ, İnternet Timi’ın böyle bir ihlalden doğacak her türlü maddi ve manevi zararını derhal tazmin etmekle yükümlü olduğunu kabul ve beyan eder.
 5. MÜŞTERİ, E-Posta haberleşmesinde, web sayfa yayınlarında ve ürün/hizmetlerin kullanılmasına ilişkin her türlü işlemde T.C. yasalarına, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi hakkında Kanuna, genel ahlak ve adaba aykırı davranmamayı, kendisine veya müşterilerine ait web sayfalarının, ftp ve diğer Internet servislerinin içeriğinden tamamen kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 6. İnternet Timi Materyalleri yayınlanmadan önce gözden geçirmez, doğrulamaz, ciro etmez veya MÜŞTERİ tarafından oluşturulmuş Materyaller için herhangi bir şekilde bir sorumluluk almaz. İnternet Timi, MÜŞTERİ’nin Materyallerinin işbu sözleşme hükümlerini ihlal ettiği için yada başka bir sebeple veya İnternet Timi’ın kendisine ve/veya diğer kullanıcılarından herhangi birine doğrudan yada dolaylı zarar verdiğine inandığı için yada hukuka aykırılık ifade eden fiiller ve eylemlerle karşılaştığında sözleşmeyi fesih edebilir. İşbu madde hükmü, İnternet Timi’a hiçbir şekilde, MÜŞTERİ’nin Materyallerini denetleme yükümlülüğü getirmemektedir.
 7. MÜŞTERİ’nin Materyallerinin doğruluğu, geçerliliği ya da güncelliği konusundan dolayı İnternet Timi sorumlu tutulamaz. MÜŞTERİ kendisi tarafından sağlanan Materyallerin üretilmesine İnternet Timi’ın hiçbir katkısının bulunmadığını ve söz konusu içerik hakkında hiçbir bilgisinin olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 8. Internet, bir medya ortamı olduğundan, MÜŞTERİ, verilerinde gizli veya kişisel unsurlar olmamasına dikkat etmelidir. Aksi taktirde doğabilecek doğrudan ya da dolaylı sorunlardan, İnternet Timi sorumlu tutulamaz.
 9. MÜŞTERİ’nin İnternet Timi tarafından sağlanan ürün/hizmetleri kullanımından veya hatalı kullanımından, sayfa içeriklerinden, E-Posta ile alınan veya gönderilen program, bilgi, resim, yazı ve benzerlerinden, doğan ve doğacak olan maddi veya manevi zararlardan dolayı İnternet Timi sorumlu tutulamaz. Sorumluluk, MÜŞTERİ’ye aittir.
 10. MÜŞTERİ’nin yüklediği hazır yazılımlarda ve/veya kendi hazırladığı yazılımlarda bulunan güvenlik açıkları İnternet ortamında herhangi bir kişinin Cihazlardaki içeriğine ulaşması, veri silmesi veya bilgi değiştirmesine imkân sağlayabilir. MÜŞTERİ güvenlik açısından yüksek seviyeli ürünleri tercih etmeli ve güvenliğinden emin olmadığı ürünleri Cihazlara yüklememelidir.
 11. MÜŞTERİ, yayınlandığı ya da bulundurduğu içerikten dolayı yetkili/resmi mercilerin İnternet Timi’a başvurulmasına sebep olması halinde İnternet Timi’In ilgili resmi/yetkili merci taleplerini yetkisi ölçüsünde yerine getirmekle yükümlü olduğunu bildiğini, bu sebeple herhangi bir talepte bulunamayacağını ve/veya yasalara uymaması sebebiyle İnternet Timi’ın uğrayacağı her türlü zararı karşılamakla yükümlü olduğunu beyan ve taahhüt eder.
 • 9.Fesih
 1. İşbu sözleşme süresince; Taraflardan birinin işbu sözleşmede, genel kullanım şartlarında, alınan hizmetlere ilişkin işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini yedi (7) günden daha uzun süre yerine getirmemesi ya da MÜŞTERİ’nin İnternet Timi’a beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde, diğer Taraf iş sözleşmeyi tek taraflı olarak ve derhal feshedebilecektir. MÜŞTERİ; yükümlülüklerini ihlal etmesi ya da yanlış beyan nedeniyle feshe neden olması durumunda, kalan süreye bakılmaksızın ödemiş olduğu ücreti geri isteyemeyeceğini ve aylık ödeme yapılması halinde ilgili hizmetler için sipariş süresi sonuna kadar yapması gereken ödemelerin tümünün müeccel hale geleceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
 2. MÜŞTERİ, almış olduğu hizmete ilişkin sözleşmeyi, hiçbir gerekçe göstermeksizin süresi içerisinde herhangi bir zamanda 10 gün önce yazılı olarak ihtar etmek şartı ile feshetme hakkına sahiptir. Bu durumda, İnternet Timi, MÜŞTERİ’nin içinde bulunduğu kullanım dönemini takip eden dönem için yenileme işlemi yapmayacaktır. Ancak MÜŞTERİ, işbu sözleşmenin ve/veya ürün/hizmetlerin normal sona erme süresine kadar olan bedelini peşin olarak ödemekle yükümlü olduğunu, bu bedeli ödemişse iadesini isteyemeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
 3. MÜŞTERİ adına satın alınan/kiralanan Alanadı, SSL sertifikaları, kontrol panel/işletim sistemi lisans ücretleri ve/veya üçüncü kişi/kurumlardan alınan yazılım vb. ürün/hizmetler ile bunların kurulumu için ödenen ücretlerin iadesini isteyemeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
 4. İşbu sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde; MÜŞTERİ sistemlerine ait konfigürasyon, veri, içerik vb. bilgilerin taşınması sorumluluğu MÜŞTERİ’ye aittir. İşbu sözleşme sona erme tarihinden önce; söz konusu bilgilerin taşınmaması halinde tüm içerik silinecek olup, İnternet Timi tarafından bir kopyası sağlanamayacaktır.
 5. İşbu sözleşmenin herhangi bir nedenle feshi halinde, varsa MÜŞTERİ’nin kullanımında olan Cihazların tüm enerji bağlantısı kesilecek olup, İnternet Timi mülkiyetinde olmayan ya da İnternet Timi tarafından alacağına mahsup amacı ile el konulmayan Cihazların, işbu sözleşme sona erme tarihinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde İnternet Timi adresinden teslim alınması gerekmektedir. Aksi takdirde İnternet Timi’ın ekipmanlar ile ilgili herhangi bir sorumluluğu olmayacağı gibi, Cihazların kullanılamamasından kaynaklanan bir tazminat ödeme yükümlülüğü de bulunmayacaktır.
 • 10.Diğer Hükümler
 1. Tebligat: İnternet Timi’ın web sitesinde belirtilmiş olan adresleri ve MÜŞTERİ’nin de sipariş sırasında vermiş olduğu yada işbu sözleşmede belirtilen adresleri yasal tebligat adresleri olup, meydana gelen adres değişiklikleri karşı tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe mevcut adrese yapılan tebligat geçerli sayılacaktır. MÜŞTERİ’nin kayıtlı elekronik tebligat adresi alması yasal olarak zorunlu olan şirketlerden olması halinde, İnternet Timi tebligatlarını bu adrese de yapabilecektir.
  İnternet Timi, MÜŞTERİ’nin E-Posta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap ekstresi gönderebilir. MÜŞTERİ söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı ya da kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihten 1 gün sonra yasal anlamda tebliğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.
 2. Mücbir Sebepler: İşbu sözleşme kapsamında, doğal afetler, yangın, savaş, sivil ayaklanma, genel grev, yasal değişiklik halleri Mücbir Sebep sayılacak ve Mücbir Sebep halleri bunlarla sınırlı olacaktır. Mücbir Sebep halleri nedeniyle Tarafların işbu sözleşmeyi ihlal etmesi durumunda ihlalde bulunan Taraf bu ihlalinden dolayı sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebepten etkilenen Taraf, yükümlülüklere ne ölçüde uyulmadığını ve uyulamayacağı süreyi, teknik açıdan mümkün olan en kısa zamanda, fakat her durumda mücbir sebep olayının ortaya çıkmasından itibaren en geç 1 (bir) hafta içerisinde yazılı olarak diğer Tarafa bildirecektir (“mücbir sebep bildirimi”). Söz konusu gecikme veya eksiklik sona ererse, mücbir sebepten etkilenen Taraf, mücbir sebep olayının sona erdiğini diğer Tarafa yazılı olarak derhal bildirecektir. Mücbir Sebep halinin etkisinin 1 (bir) aydan fazla sürmesi ve etkilenen Tarafın bu süreç içerisinde yükümlülüğünü yerine getirememesi halinde diğer Taraf işbu sözleşmeyi tek taraflı ve tazminatsız olarak feshedebilir.
 3. Devir ve Temlik: MÜŞTERİ, işbu sözleşme kapsamındaki hak veya yükümlülüklerinden herhangi bir tanesini İnternet Timi’ın yazılı rızası ve izni olmaksızın herhangi bir üçüncü şahsa devir ve temlik edemez. İnternet Timi, işbu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin aynen yerine getirilmesi kaydı ile, işbu sözleşmeden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini bağlı Şirketlerine ve ortaklıklarına devir ve temlik edebilir. İnternet Timi’ın işbu sözleşmenin imza tarihinde geçerli olan sermayesinin ve/veya ortaklık yapısının değişmesi veya başka bir şirketle birleşmesi ve yeni bir ticari ortaklık kurması veya başka bir şirketi devralması veya başka bir şirket tarafından devralınması halinde işbu sözleşme yürürlükte kalmaya devam eder.
 4. Damga Vergisi ve Diğer Vergiler: İşbu sözleşmeden kaynaklanan damga vergisi İnternet Timi tarafından ödenecek ve MÜŞTERİ’ye faturalanacaktır. İşbu sözleşmeden doğan diğer her türlü vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler MÜŞTERİ tarafından ödenir.
 5. Sözleşmenin Ayrılmaz Ekleri: İnternet Timi web sitesinde yayınlanan ve MÜŞTERİ’nin okuyarak kabul ettiği; Genel Kullanım Koşulları, Gizlilik/Güvenlik Politikası, Hizmet Sözleşmesi ve varsa aldığınız ürün/hizmetlere özel sözleşmeleri işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.
 6. İhtilaf ve Uyuşmazlık Halleri: İşbu sözleşmenin yorumlanması konusundaki anlaşmazlıkların çözümünde, Taraflar anlaşmazlığın kendi aralarında ve iyi niyet esasına göre çözülmesi için azami gayreti göstereceklerdir. Buna rağmen çözülemeyen anlaşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 7. Sözleşme Maddeleri: İşbu Sözleşme bununla birlikte 10(on) madde ve alt başlıklarından ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır.