AnasayfaK.V.K.K. Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) AYDINLATMA METNİ

İnternet Timi – Profesyonel Çözümler – Abdi İpekçi Cad. Bostan Sokak Louis Vuitton Orjin Apartmanı No:15 Kat:5, 34367 Şişli / İstanbul (“İnternet Timi” olarak anılacaktır) olarak, siz değerli müşterilerimizin (“müşteri” olarak anılacaktır) kişisel verilerine ve özel hayatlarının gizliliğine önem veriyoruz. Özel hayatın gizliliği ve temel hak ve hürriyetlere saygı ilkesi çerçevesinde elde edilen kişisel veriler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” olarak anılacaktır) kapsamında şirketimizce işlenmektedir. İşleme; KVKK’nın 3. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır.

Toplanan Kişisel Veriler Ve Toplamanın Yöntemi

İnternet Timi tarafından mevzuatın izin verdiği bağlamda hizmetlerimizden faydalanabilmek için sitemize kayıt olurken üyelik formunda beyan ettiğiniz adınız soyadınız, varsa şirket ünvanınız, adresiniz, telefon numaralarınız, e-posta adresiniz, varsa fatura câri bilgileriniz, T.C. kimlik numaranız, erişim ve trafik bilgileriniz, e-posta yazışmaları, çağrı merkezimizle telefon görüşmeleriniz, sosyal medya hesaplarımızla iletişim ve etkileşim işlemleriniz kaydedilmekte ve kullanılmaktadır.

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, İnternet Timi ve müşteri arasındaki satış sözleşmesinin ifası, kanunlarda öngörülen nedenlerle sizin bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz yoluyla topluyoruz.

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi ve Kullanıldığı Alanlar

Kişisel verileriniz İnternet Timi tarafından aşağıdaki amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir.

 • Ürün veya hizmetlerin sunulması, satış süreçlerinin öncesi ve sonrası planlanması, teknik destek operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası, sunulmakta olan hizmetin altyapı veya teknik bakım, onarım, kurulum gibi hizmetlerin icrasında iletişim sürekliliğin sağlanması.
 • Finansal ve muhasebesel kayıtların tutulması.
 • Hizmet kalitemizin arttırılması.
 • Risk teşkil eden tüm işlemlerde, işlemi yapanın/yaptıranın onayını almak, kimlik bilgilerini teyit etmek.
 • Adli ve idari makamlarca talep edilmesi halinde bilgi verilmesi
 • Onay metni işaretlenmiş olması durumunda dönemsel kampanya çalışmaları, bu çerçevede bülten ve bildiri gönderimi.
 • Müşteri risk analizi oluşturmak, güvenlik denetimlerini sağlamak.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılacağı

Kişisel verileriniz üçüncü kişilerle paylaşımı yapılmamaktadır. Kişisel verileriniz belli faaliyetleri gerçekleştirebilmemiz için kullandığımız uygulamaların sunucularına aktarılmaktadır. Bunlar şu şekildedir:

 • Kredi kartı ödemelerinde para tahsilatı ve para iadesi amaçlarıyla adınız, soyadınız, fatura no, tutar, ödeme tarihi sanal pos hizmeti alınan PayTR Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. firmasına aktarılmaktadır. Kredi kartı bilgileriniz kesinlikle sistemlerimizde otomatik yada sizin talebiniz dahi olsa saklanmamaktadır.
 • Finans departmanımız tarafından müşteriye fatura gönderilmesi için fatura verileri kayıtlı elektronik posta hizmeti alınması nedeniyle Paraşüt Yazılım Teknolojileri A.Ş. firması ve yazılımı ile kayıt altına alınmaktadır.
 • Damga vergisi beyannamesi oluşturmak ve faturaları onaylamak için müşteri adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, vergi dairesi, ülke, şehir, vergi numarası ve sözleşme tutarını mâli müşavirlik firmamıza aktarım söz konusu olabilmektedir.

Tüm bunlara ek olarak, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle EGM ve Savcılık makamları, mahkemeler ile kişisel veriler paylaşılmaktadır.

Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı KVKK Kapsamında Hakları

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca hakkında aşağıdaki amaçlarla başvuru hakkına sahipsiniz.

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme.
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme.
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme.
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme.
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme.

Bu kapsamda İnternet Timi’a gelen talepler en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak üzere kaleme aldığınız ıslak imzalı dilekçenizi İnternet Timi – Profesyonel Yazılım Çözümleri – Abdi İpekçi Cad. Bostan Sokak Louis Vuitton Orjin Apartmanı No:15 Kat:5, 34367 Şişli / İstanbul adresine noter kanalıyla iletebilir yada şahsen kimliğinizle teslim edebilirsiniz. Aynı zamanda kimliğinizle birlikte kayıtlı ya da bilinen e-posta adresinizden bilgi@internettimi.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz..